این وبلاگ در ٢۶ / ٣ / ١٣٩۶ تاسیس شده است .

ولی تمام پست های اولیه ی وبلاگ به دلایلی حذف شده است .

ابن پست فقط صرفا جهت اینکه شما بدانید که این وبلاگ در چه تاریخی به وجود آمده است درست شده است