بعدا نوشت :  یکی اومده پرسیده عکس خودته ؟؟؟

البته قصدش فقط کمک به من بود 

اما باید بگم که من هیچ وقت عکس خودم رو توی فضای مجازی نمی ذارم

این یه عکس آماده بود مثل تمام عکس هایی که توی وبم میذارم 


تقدیم به همه ی ملکه های سرزمینم

ساپورت 


بعید می دانم کسی با پوشیدن ساپورت در مقابل مردم شهر و کوچه و بازار  در روز رستاخیز هم support شود 


انتخاب با توست ....


نگران 


نگران نباش ! بی حجاب ها هم روزی با حجاب می شوند ولی در قبر ... و آن روز دیگر دیر است ....😢😢😢


تاج سر 


چادر به سر بگیر و به خود ببال که پادشاهی به بلندای چادر تو تاجی ندیده است ... 👸👸👸👸