راستش دوستان

از بعضی ها خیلی خیلی دلگیرم

خیلی خیلی زیاد

از دوستانی که قطع دنبال می کنند ولی خبر نمی دهند 

از دوستانی که یکدفعه من رو از توی پیوندهاشون پاک می کنند

و هزار چیز دیگه ....

اما الان یک چیزی بدجور حالم رو بد کرد

یکی از وب ها که نمی خوام اسمش رو بیارم اومده تو پیوندهاش اسم من رو نوشته اما با آدرس سایت خودش

یعنی روی اسم من کلیک که می کنی میری تو سایت اون

واقعا خنده ام گرفت 

بهش خبر دادم و از توی پیوندهام حذفش کردم

اینقدر ادب داشتم که بهش خبر دادم

واقعا رفتار بعضی ها از مسخره هم گذشته