هزار غم به دل صاحبخانه است که یکی به دل مهمان راه ندارد .

در زندگی خودت را مهمان خدا بدان تا راحت شوی 


(( مرحوم حاج اسماعیل دولابی ))