به دنبال فرصت باش نه امنیت

جای قایق ساکن

 در بندرگاه 

امن است

اما 

به تدریج 

کف آن می پوسد 

(( به احتمال زیاد این آخرین مطلب از مجموعه مطالب جملات کوتاه ولی پرمعنی بود , امیدوارم لذت برده باشید ))