می دونید دوستان

خیلی ها به من پیشنهاد دادند که در این وبلاگ خاطرات خودم را هم منتشر کنم

با تشکر فراوان از این دوستان باید بگویم که من یک وب دیگر دارم که در آن خاطرات خودم رو منتشر می کنم

فکر می کنم همه ی شما اون وب رو دیده باشید یا حداقل تو پیوندهای دیگر وبلاگ ها اسمش رو خونده باشید

این وب مال دل من نیست 

در واقع این وب برای شماست

امیدوارم این وب تونسته باشه لبخندی بر لبان شما بیاورد یا چیزی را به شما بیاموزد

در ضمن من در اون وبم تا ابد ناشناس خواهم ماند و هرگز لو نمیدم که خودم هستم .


با تشکر فراوان


🌷🌷 یکی از دوستان شما 🌷🌷