هیچ کدام از قوانین راهنمایی رانندگی شامل موتور سیکلت نمی شود . موتور وسیله ای است برای دور زدن ترافیک و زود تر به مقصد رسیدن , رد کردن چراغ قرمز , استفاده از خط عابر پیاده و .... 

اگر قوانین را رعایت کنید که دیگر موتورتان فرقی با عابر پیاده ندارد .

احساس کنید در یک ورزشگاه هستید و صدنفر چشم به شما دوخته اند . حرکات نمایشی انجام دهید . تک چرخ بزنید و در همان وضعیت بالانس بزنید یا شمشیر قورت بدهید و از کلاهتان خرگوش بیرون بیاورید . غیب کردن خودتان هم یک راه موثر می تواند باشد .

سر نشینان یک موتور نباید از پنج نفر کم تر باشند . چندنفر هم می توانند از موتور آویزان شوند . سوار شدن چند طبقه ای هم خوب است . همانطور که خانه ی چند طبقه یا پارکینگ چند طبقه وجود دارد موتور چند طبقه هم می تواند وجود داشته باشد . به شرطی که ارتفاع آن از برج میلاد بالا نزند . رشد طولی و عرضی هر دو خوب است .

استفاده از کلاه ایمنی باعث می شود سرعت عکس العمل و قدرت دید شما کم تر شود . این وسایل فقط برای سودجویی تولیدکنندگانشان اجباری شده اند . بله , دست قانون گذاران با شرکت های تولیدی این وسیله در یک کاسه است . فوق فوقش در تصادف کشته می شوید , اتفاقی از این بالاتر برایتان نمی افتد پس نترسید .

مسیر خود را ادامه دهید . از روی اتومبیل ها , دیوار ها , پشت بام ها یا حتی از روی عابران پیاده به مسیر خود ادامه دهید . برای یک موتور سوار مهم زود رسیدن است .

موتور یک وسیله ی حمل بار هم محسوب می شود پس به اندازه ی یک نیسان یا خاور بار بزنید . موتور بهترین وسیله برای اسباب کشی است .


برگرفته از کتاب لاف تو شک

نوشته ی علیرضا لبش