سلام دوستان خوبم 

به خاطر استقبال بی نظیرتون فردا ((  پنجشنبه - 15 تیر )) مسابقه ی شعردون آغاز می شود 

دست جیغ هورا 👍👍👍👏👏👏

از فردا شعرهای کوتاهتون رو چه خوتون سرودین چه از کس دیگری است با موضوعی که مشخص می کنم برایم در صفحه ی شعردون ارسال کنید فقط دقت کنید چون دو شعر نمی پذیرم پس بهترین شعرتون رو بفرستین

تا پایان 19 تیر ماه (( دوشنبه ))